GEEN WACHTLIJST, SNEL GEHOLPEN

VEEGBEWIJS VOOR VERZEKERING

GEEN VOORRIJKOSTEN

Schoorsteenveger Winterswijk

Wij helpen u om veilig en verantwoord te stoken!

Schoorsteenveger Winterswijk

Schoorsteenveger Winterswijk? Bent u op zoek naar een vakkundige en betrouwbare schoorsteenveger in Winterswijk? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Het is van belang dat u de schoorsteen laat vegen wanneer u regelmatig gebruik maakt van uw haard of kachel. De kans op brand en andere gevaren is aanzienlijk kleiner als de schoorsteen goed onderhouden wordt.

Wij raden u aan uw schoorsteen minimaal één keer per jaar te laten kuisen. Wanneer u veel gebruik maakt van uw haard of kachel, raden we u aan dit minimaal twee keer per jaar te laten gebeuren.

Wilt u een afspraak maken om uw schoorsteen te laten vegen? Neem dan nu contact op met Schoorsteenveger Winterswijk via 0543 202 607.

Schoorsteen controleren Winterswijk
Schoorsteenveger Winterswijk
Schoorsteen inspectie Winterswijk rookkanaal

Schoorsteenbrand

Voor uw eigen gezond- en veiligheid, is het belangrijk dat u verantwoord stookt. In Nederland ontstaan er jaarlijks meer dan 2000 schoorsteenbranden. In bijna de helft van deze gevallen (40%) wordt de brand veroorzaakt door achterstallig onderhoud.

Wanneer een haard of kachel gestookt wordt, komen er roetdeeltjes vrij. Deze roetdeeltjes blijven plakken aan de wanden in het rookkanaal. Hierdoor ontstaat een teerachtige laag die zeer brandbaar is. Deze laag wordt creosoot genoemd en zonder schoorsteen onderhoud blijft deze laag steeds dikker worden. Het risico op brand neemt hierdoor toe.

Heeft u een haard of kachel op brandstof? Controleer uw schoorsteen dan regelmatig op vogelnesten. Gas is warme en droge lucht en hierdoor perfect voor vogels om er een vogelnest in te bouwen. Dit kan ervoor zorgen dat koolmonoxide in uw woonkamer terecht komt. Dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

Wilt u uw schoorsteen laten controleren op vogelnesten, of uw schoorsteen laten vegen door een ervaren schoorsteenreiniger om schoorsteenbrand te voorkomen? Bel dan naar 0543 202 607 om een afspraak te maken met Schoorsteenveger Winterswijk.

Werkwijze Schoorsteenveger Winterswijk

\

1.

Afspraak

Via telefoon/mail plannen we een afspraak.

\

2.

Vegen

Wij vegen uw schoorsteen/rookkanalen.

\

3.

Veilig stoken

U kunt weer veilig & verantwoord stoken.

Schoorsteenveger hoogwerker Winterswijk
Schoorsteenvegen Winterswijk boerderij

Schoorsteenvegen Winterswijk

Het vegen van een schoorsteen is van cruciaal belang wanneer u gebruik maakt van een kachel of haard. Er zijn diverse redenen waarom u uw schoorsteen moet laten vegen.

Zo brengt een schoorsteen die niet regelmatig geveegd wordt, grote risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan risico’s op het gebied van gezond- en veiligheid, voor uzelf en voor uw huisgenoten.

Het is mogelijk om zelf uw schoorsteen te vegen. Echter raden wij dit niet aan. Wanneer u uw schoorsteen laat vegen door een schoorsteenveegbedrijf, weet u zeker dat dit op de juiste manier gebeurt. Daarnaast zijn onze schoorsteenvegers erop getraind om ook andere mankementen in of aan uw schoorsteen te herkennen.

Wilt u een afspraak maken om uw schoorsteen te laten vegen? Neem dan gerust contact op met Schoorsteenveger Winterswijk via 0543 202 607.

Waarom een schoorsteen laten vegen?

Het wordt sterk aangeraden uw schoorsteen regelmatig te laten vegen. Er zijn drie redenen waarom dit zo is.

De eerste reden waarom u uw schoorsteen moet reinigen is voor de veiligheid. Het risico op een schoorsteenbrand is vele malen kleiner bij een schone schoorsteen.

Naast het feit dat een schone schoorsteen veiliger is, is het ook beter voor het milieu. Het schoonmaken van een schoorsteen zorgt voor minder uitstoot van fijnstof en schadelijke roetdeeltjes. Dat is beter voor zowel uw gezondheid als het milieu.

De laatste reden is dat u geld bespaart op uw energierekening. Een schoongeveegde schoorsteen werkt efficiënter en verbruikt daarom minder brandstof.

Wilt u uw schoorsteen laten vegen? Neem dan vrijblijvend contact op via 0543 202 607 met een collega van Schoorsteenveger Winterswijk.

Onderhoud schoorsteen Winterswijk schoorsteenvegers
Schouw inspectie Winterswijk schoorsteenveger
Prijs schoorsteenvegen Winterswijk schouw reinigen

Onverzekerd door gebrek aan schoorsteen onderhoud

Een schoorsteen die niet wordt onderhouden of geveegd, is gevaarlijk voor de gezondheid en heeft een grotere kans op schoorsteenbrand. Daarnaast zien we regelmatig dat verzekeringsmaatschappijen deze branden niet vergoeden.

Op het moment dat u een schoorsteen niet jaarlijks laat vegen ziet de verzekering dit als achterstallig onderhoud. Wanneer er op dat moment brand ontstaat, kan het zijn dat de verzekering dit niet vergoedt.

Ondanks dat het wettelijk niet verplicht is, roept het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu al vanaf 1992 dat de schoorsteen minimaal 1x per jaar geveegd moet worden.

Een erkende schoorsteenveger kan u een bewijs uitschrijven van het schoorsteenvegen. Dit kan u dan overdragen aan uw verzekering in het geval van een schoorsteenbrand.

Wilt u zeker zijn dat mogelijke schade wordt vergoed? Zorg dan dat u uw schoorsteen jaarlijks laat vegen. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op via 0543 202 607.

Schoorsteenveegbedrijf Winterswijk

Bent u opzoek naar een schoorsteenveegbedrijf in Winterswijk? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Voorkom schoorsteenbrand, verbeter de gezondheid van u en uw naasten en bespaar op uw energie rekening.

Neem vandaag nog contact op via 0543 202 607 voor een afspraak met Schoorsteenveegbedrijf Winterswijk.

Winterswijk schoorsteenvegen
Schoorsteenveegbedrijf Winterswijk
Schoorsteenveegbedrijf Winterswijk

Hoe vaak uw schoorsteen laten vegen?

Om met zekerheid en een veilig gevoel te genieten van uw haard, raden wij u aan om uw schoorsteen regelmatig te laten vegen. Maar eens in de hoeveel tijd is schoorsteenvegen nodig?

Hoe vaak u uw schoorsteen moet laten vegen, is afhankelijk van hoe vaak u de schoorsteen gebruikt. Gebruikt u de schoorsteen dagelijks? Dan raden wij u aan om uw schoorsteen minimaal twee keer per jaar te laten vegen. Wanneer u de schoorsteen niet dagelijks gebruikt, raden wij u aan dit minimaal één keer per jaar te doen.

Twijfelt u of u uw schoorsteen moet laten vegen? Neem dan gerust contact op met Schoorsteenveger Winterswijk via 0543 202 607

Wanneer uw schoorsteen laten vegen?

Voor een optimaal gebruik van de schoorsteen, moet deze minimaal één á twee keer per jaar geveegd worden.

Wanneer u de haard of kachel het hele jaar door gebruikt, raden we u aan de schoorsteen te laten vegen in de nazomer en in het voorjaar. Op deze manier houdt u uw schoorsteen het hele jaar door in de juiste staat!

Gebruikt u uw haard of kachel alleen in de wintermaanden? Zorg dan dat u aan het begin van deze maanden uw schoorsteen klaar laat maken voor de winter. U kunt dan de hele winter lang veilig genieten van uw kachel of haard!

Wilt u uw schoorsteen laten vegen of winterklaar maken? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Winterswijk op 0543 202 607.

Schoorsteen reinigen Winterswijk rookkanaal
Winterswijk schouwveger schoorsteenveger
Winterswijk schoorsteenveger huis ladder

Schoorsteen inspectie

Helaas komen schoorsteenbranden nog vaak voor. In de meeste gevallen zien we dat achterstallig onderhoud, foutieve aansluitingen of het stoken met een verkeerde brandstof hiervan de oorzaak is.

De schoorsteen is een kwetsbaar onderdeel van uw huis. Jaarlijks wordt een schoorsteen blootgesteld aan verschillende weersomstandigheden waaronder regen, zon, vorst en wind.

Tijdens een schoorsteen inspectie controleren wij uw schoorsteen onder andere op beschadigingen, losgeraakt steen of lood, scheuren in de bovenplaat en opstoppingen in het schoorsteenkanaal. Door deze problemen tijdig te signaleren, kunnen deze verholpen worden nog voordat deze grote schade hebben aangericht.

Wilt u een schoorsteen inspectie laten uitvoeren? Neem dan gerust contact op met Schoorsteenveger Winterswijk op 0543 202 607.

Rookkanalen inspectie

Wanneer u uw rookkanalen wilt laten inspecteren kan dit op twee verschillende manieren: visueel of met een camera.

Bij een visuele inspectie kijkt de schoorsteenveger met het blote oog naar de rookkanalen. Hierbij worden een groot aantal aspecten van uw schoorsteen in kaart gebracht. Om wat voor soort kanaal gaat het, hoe staat de omkokering ervoor, is de afstand tot het hout voldoende, is er wellicht sprake van vochtdoorslag, et cetera.

Een schoorsteenveger kan ook gebruik maken van een speciale inspectiecamera. Hiermee kan hij de conditie van het rookkanaal beoordelen, door een kijkje te nemen binnenin de rookkanalen.

Wilt u uw rookkanalen laten inspecteren door een ervaren schoorsteenveger? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Winterswijk op 0543 202 607.

Rookkanaal inspectie Winterswijk
Schoorsteen onderhoud Winterswijk ladder bus
Winterswijk schoorsteenvegen

Schoorsteenonderhoud

Rookkanalen die verstopt raken, een slechte ventilatie of een beschadigd rookkanaal: dit zijn nog maar enkele voorbeelden die kunnen leiden tot een schoorsteenbrand.

Om een schoorsteenbrand te voorkomen is het belangrijk dat u minimaal één keer per jaar een schoorsteenveger inschakelt voor schoorsteenonderhoud. Stookt u dagelijks? Dan raden wij u aan om uw schoorsteen minimaal tweemaal per jaar te laten vegen.

Bij schoorsteenonderhoud worden de rookkanalen van uw haard of afvoer goed gereinigd. Aansluitend wordt uw schoorsteen ook gelijk gecontroleerd op eventuele verstoppingen en beschadigingen. Daarnaast wordt er gekeken of alle kappen nog goed zitten en of deze niet aan vervanging toe zijn.

Bent u op zoek naar een vakman om uw schoorsteen te onderhouden? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Winterswijk via 0543 202 607.

Zelf uw schoorsteen reinigen

Zelf uw schoorsteen vegen met een veegset is mogelijk, maar dan heeft u geen bewijs voor de verzekering in het geval van een schoorsteenbrand. Bij een brand dient u bij de verzekering aan te kunnen tonen dat de schoorsteen goed onderhouden is. Een schoorsteenveger kan u jaarlijks een bewijs van het schoorsteenvegen geven zodat u zeker weet dat u goed verzekerd bent.

Het reinigen van een schoorsteen kan op verschillende manieren. Onze schoorsteenvegers hebben aan aantal verschillende methodes voor u op een rij gezet en uitgewerkt op deze pagina.

Schouwveger Winterswijk kleed schoorsteenreiniger
Schouwveger Winterswijk kleed schoorsteenreiniger

Schoorsteen vegen van boven naar beneden

De eerste methode is een methode waarbij de schoorsteen wordt schoongemaakt van boven naar beneden. Bij deze methode voor het schoonmaken van de schoorsteen gebruikt men een kogel waaraan een borstel is bevestigd. Met behulp van een touw laat de schoorsteenveger de borstel vanop het dak een stukje in de schoorsteen zakken.

Daarna laat de schoorsteenveger de borstel naar beneden zakken. Wanneer de borstel de onderkant van de schoorsteen bereikt heeft, trekt de schoorsteenveger hem weer terug omhoog. Dit proces herhaalt de schoorsteenveger meerdere keren tot de schoorsteen goed schoon is.

Schoorsteen vegen van beneden naar boven

Bij de tweede methode probeert de schoorsteenveger de schoorsteen te vegen vanaf de onderkant van de schoorsteen. Bij deze techniek gebruikt de schoorsteenveger een borstel die aan een stok verbonden is.

Dit werkt als volgt. De schoorsteenveger gaat met een schoorsteenborstel via de onderkant in de schoorsteen. Hij beweegt de borstel vervolgens op en neer. Op deze manier kan de schoorsteenveger het roet los schuren van de schoorsteenwand.

Schoorsteen kuisen Winterswijk
Schoorsteenveger Winterswijk
Schouw kuisen Winterswijk

Schoorsteen reinigen met een reinigingsblok

Een derde methode is een schoorsteenreiniging met een speciaal blok waarmee men de schoorsteen kan reinigen. Deze methode werkt eenvoudig; u legt dit blok in uw haard of kachel en steekt deze aan. De rook die van dit blok afkomt moet de roetdeeltjes in de schoorsteen losmaken.

De werking van deze reinigingsblokken voor de schoorsteen vormt nog wel een punt van discussie; het is nog niet volledig zeker of het blok echt een positief effect heeft op de reiniging van uw schoorsteen. Wij betwijfelen ook of de stoffen die hierbij vrijkomen wel zo gezond zijn om zelf in te ademen.

Om zeker te weten dat uw schoorsteen op een juiste manier gereinigd is, raden wij u aan een professionele schoorsteenveger in te schakelen. Hij kan de staat van uw schoorsteen beoordelen en bevestigen of uw schoorsteen inderdaad op een juiste manier gereinigd is.

Wilt u uw schoorsteen liever laten reinigen door een schoorsteenveger met ervaring? Neem snel contact op met Schoorsteenveger Winterswijk via 0543 202 607.

Tarieven Schoorsteenvegen Winterswijk

Houtkachel

  • inclusief arbeid en btw
  • geen voorrijkosten

78,-

Pelletkachel

88,-

Rieten dak

98,-

Onze Schoorsteenvegerdiensten

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteenveger

Bent u opzoek naar een schoorsteenveger in Winterswijk? Neem direct contact op!

blurb-img-schoorsteenveger

Vogelnest verwijderen

Zit er een vogelnest in uw schoorsteen? Wij helpen u graag bij het verwijderen van het nest.

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteenbrand

Wilt u een schoorsteenbrand voorkomen? Laat uw schoorsteen dan regelmatig reinigen.

blurb-img-schoorsteenveger

Zelf schoorsteenvegen

Wilt u zelf uw schoorsteen vegen? Neem dan een kijkje op onze pagina over schoorsteenvegen.

blurb-img-schoorsteenveger

Schoorsteeninspectie

Wilt u een schoorsteeninspectie laten uitvoeren? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Winterswijk.

blurb-img-schoorsteenveger

Creosoot verwijderen

Heeft u te maken met creosoot in uw schoorsteen? Neem dan contact op met Schoorsteenveger Winterswijk.

schoorsteenveger-favicon

PROFESSIONELE SCHOORSTEENVEGER NODIG?

SCHOORSTEENVEGER WINTERSWIJK

Wanneer u uw schoorsteen wilt laten vegen om veilig gebruik te kunnen maken van uw haard of kachel, raden wij u aan om dit te laten doen door een professionele schoorsteenveger.

Wanneer u uw schoorsteen laat vegen door een ervaren vakman, weet u dat uw schoorsteen op een juiste manier schoongemaakt wordt. Daarnaast herkent een ervaren schoorsteenveger sneller beginnende problemen in uw schoorsteen of andere rookkanalen.

Wilt u een professionele schoorsteenveger inschakelen? Neem dan gerust contact op met Schoorsteenveger Winterswijk via 0543 202 607.

Klanten Zeggen

Schoorsteenveger Winterswijk heeft bij mij mijn open haard en schoorsteen geveegd. Goede service tegen een schappelijke prijs!

Paul

uit Winterswijk

Al jaren onze vaste schoorsteenveger. Wij zijn meer dan tevreden!

Bastiaan

uit Winterswijk

Vanuit mijn haard kwam er rook de woonkamer in. Op zeer korte termijn had Schoorsteenveger Winterswijk nog een plekje om onze rookkanalen te inspecteren. Na een inspectie bleek dat onze schoorsteen alleen geveegd moest worden. Fijn geholpen door de vriendelijke man.

Rianne

uit Winterswijk

Twee keer per jaar komt er een schoorsteenveger van Schoorsteenveger Winterswijk mijn rookkanalen vegen. Elke keer goed geregeld!

Karel

uit Winterswijk

Onze Partners

Wilt u veilig en verantwoord stoken?

Bel nu voor gratis advies!

Call Now Button